Kategorie
atrakcje wycieczka

Fabryka czekolady

Hornow

Warsztat pokazowo-produkcyjny w miejscowości Spremberg, a dokładnie w dzielnicy miasta Hornow (Lěšće), wprowadzi Państwa w fascynujący świat czekolady. Tutaj mają Państwo możliwość samodzielnego zdobienia czekolady lub zlecenia tej usługi pracownikowi Confiserie Felicitas.

Kategorie
atrakcje geopark wycieczka

Kopalnia

w Weißwasser

Kopalnia węgla brunatnego Nochten, należąca do przedsiębiorstwa LEAG znajduje się na zachód od miasta Weißwasser. I tu też stoi wieża widokowa położona na wzgórzu Schwerer Berg usytuowana na skraju dawnej, zrekultywowanej już odkrywki. W promieniu kilkudziesięciu kilometrów od tego miejsca usytuowane są jeszcze cztery duże kopalnie odkrywkowe: Schwarze Pumpe, Jänschwalde, Welzow-Süd i Reichwalde. Na tym terenie pierwsze prace badawcze dotyczące znajdujących się tu złóż były prowadzone od  1953 roku. Kopalnia Nochten rozpoczęła wydobycie w 1973 roku. Obecnie kopalnia zajmuje powierzchnię ponad 100 km2 i wydobywa się tu ok. 18 milionów ton węgla brunatnego rocznie. Złoża węgla znajdują się na głębokości do ok. 100 metrów, a główne pokłady są grubości 10-13 metrów. Obok kopalni znajduje się wysoka wieża widokowa, z której można obserwować pracę wielkich maszyn. Obok biegnie bardzo malownicza ścieżka rowerowa do Nochten i Boxbergu urozmaicona ciekawymi ekspozycjami przyrodniczymi i geologicznymi.

Kategorie
atrakcje geopark wycieczka

Park Głazów

Łużycki Park Znalezisk w Nochten (Findlingspark Nochten) – Niemcy

Park Głazów Narzutowych Nochten. Jest to przykład pokazujący jak zmienić można szare tereny pokopalniane w ciekawy krajobraz. W Parku znajduje się ponad 7000 głazów narzutowych, do tego tematyczne i ciekawie założone ogrody. Park powstał  w 2003 r. na wypełnionej i misternie uformowanej powierzchni kopalni odkrywkowej i jest udanym przykładem na zagospodarowanie „krajobrazu po kopalni odkrywkowej”. Zwiedzanie parku głazów narzutowych jest o każdej porze roku niezapomnianym przeżyciem. W 2005 r. powstał wyjątkowy plac zabaw, który uatrakcyjnia i umila pobyt dzieciom. Na powierzchni 20 hektarów ukaże się Państwa oczom jedyny w swoim rodzaju w Europie ogród krajobrazowy, który bawi, zaskakuje i zadziwia każdego zwiedzającego. Różnokolorowe odmiany wrzosu, krzewy, cieki wodne i tysiące kamieni – »głazy narzutowe« -tworzą zachwycający widok. Z pobytu w Parku zabierzecie Państwo do domu zupełnie nowe pomysły na urządzenie własnych ogrodów skalnych.

Ceny wstępu:

dorosły 6,00 euro
Dzieci (od 4 do 16 lat) 2,00 euro
Bilet rodzinny (2 osoby dorosłe. z max. 3 dzieci). 14,00 euro
Grupy (15 osób) 5,00 euro za osobę
Pies 1,00 euro

Godziny otwarcia

15 marca do 15 listopada
10 do 18 pm (listopad do 17 pm)

https://www.findlingspark-nochten.de/

Kategorie
atrakcje geopark park wycieczka

Park Rododendronów i Azalii

w Kromlau (Kromlauer Park).

Park krajobrazowy założony został przez dziedzica H. Rötschke w 1844 roku. W 1889 roku hrabia Egloffstein-Arklitten rozbudował park i posadził w nim piękne azalie i rododendrony. Dzisiaj ten park należy do jednych z największych w Niemczech parków rododendronów i azalii.

Kromlau_009

Warto w nim zobaczyć m.in. piękny most łukowy z kamieni bazaltowych nad jeziorem Rakocz/Rakotz, Dom Kawalerski w stylu dworku szwajcarskiego, Zamek Myśliwski, stację leśnej kolejki wąskotorowej. Najlepszym okresem do zwiedzania jest maj, kiedy kwiaty są w pełni rozkwitu.Kromlau_001Kromlau_004

Każdego roku, w okresie Zielonych Świątek, odbywa się święto parku, któremu towarzyszą różne imprezy, m.in.: zlot starych pojazdów,  wesołe miasteczko, stragany.

Kromlau_017

Wstęp do parku jest wolny, płatny parking.  Kromlau_019  

Kategorie
geopark

Łuk Mużakowa

Łuk Mużakowa, z geologicznego punktu widzenia, jest spiętrzoną moreną czołową zlodowacenia południowo-polskiego gdzie zaburzeniu uległy różnowiekowe osady geologiczne. Położony jest na polsko-niemieckim pograniczu  i zajmuje centralną część Wzniesień Łużyckich i Wału Śląskiego. Wśród innych spiętrzonych moren czołowych, wyróżnia się podkowiastym kształtem. Wschodnie ramię łuku położone jest w woj. lubuskim od Tuplic przez Trzebiel po Łęknicę a zachodnie ramię znajduje się po stronie niemieckiej na pograniczu Brandenburgii i Saksonii. Łuk dzieli symetrycznie Nysa Łużycka, która w rejonie Łęknicy i Bad Muskau tworzy malowniczy przełom, w którym na tarasach został utworzony jeden z największych w środkowej Europie park krajobrazowy w stylu angielskim, tzw. Park Mużakowski.

Wewnętrzna budowa łuku została rozpoznana dzięki wykonaniu gęstej sieci otworów wiertniczych, wykonanych w związku z poszukiwaniami złóż węgla brunatnego. Na tej podstawie przyjmuje się, że Łuk Muzakowa powstał w okresie najstarszych zlodowaceń południowopolskich, kiedy duża część Europy pokryta była lądolodem grubości ponad 5 km. Ta olbrzymia masa lodu naciskała na podłoże, zbudowane głównie z miękkich skał: piasków, mułków, iłów i węgli brunatnych i spowodowała wyciśnięcie ich na powierzchnię Ziemi z głębokości około 150-180 m poniżej poziomu terenu.

Rzeźba terenu w obrębie Łuku Muzakowa jest bardzo urozmaicona. Dzięki oddziaływaniu lądolodów środkowopolskich pierwotna wysokość  moreny spiętrzonej została znacznie zredukowana. Obecnie najwyższe kulminacje nieznacznie przekraczają 180 m n.p.m. Obok naturalnych form rzeźby terenu na obszarze Łuku Muzakowa występują także zróżnicowane formy antropogeniczne, których pochodzenie związane jest z dawnym górnictwem kopalin. Liczne obniżenia terenu mają zróżnicowaną genezę i w większości wypełnione są wodą. We wschodniej części łuku występuje około 110 zbiorników pokopalnianych, tworząc największe w Polsce tzw. pojezierze antropogeniczne. Są to wypełnione wodą niecki powstałe z osiadania terenu nad podziemnymi wyrobiskami kopalnianymi oraz wyrobiska, gdzie prowadzono wydobycie metodą odkrywkową. Zbiorniki te występują często na przedłużeniu naturalnych obniżeń, rowów wietrzeniowych, tzw. gizerów.

Łuk Mużakowa to pierwszy w Polsce obszar, który w 2009 roku otrzymał certyfikat Ministerstwa Środowiska nadając mu rangę Geoparku Krajowego. A geopark jest to obszar, w którym występują obiekty o wybitnych walorach geologicznych, wartościowych dla geoturystyki i edukacji. W roku 2011 cały obszar transgraniczny  Łuku Mużakowa uzyskał certyfikat Geoparku Europejskiego. W polskiej części geoparku pokrywa się on z granicami obszaru chronionego jako Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa”.

łyk mużakowa
Łęknica w doborowym towarzystwie najwspanialszych zabytków.

Niewiele jest w Polsce miejsc, takich jak Łęknica i jej okolice, z całym obszarem geoparkowym Łuku Mużakowa, gdzie na stosunkowo niewielkim terenie nagromadzonych jest tak wiele różnorodnych atrakcji turystycznych. Są to: rezerwat kulturowy Park Mużakowski  wpisany na światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO i pomnik Historii Polski, ścieżka geoturystyczna Dawna Kopalnia Babina, ścieżka dydaktyczna „Tradycje ceramiczne na Łuku Mużakowa” w rejonie Tuplic, rezerwat przyrodniczo-leśny „Nad Młyńską Strugą”, prywatny Skansen Kultury Łużyckiej w Buczynach oraz przykłady typowego budownictwa serbołużyckiego z wykorzystaniem głazów narzutowych w Żarkach Wielkich i Niwicy, różnokolorowe zbiorniki wodne na całym terenie geoparku.

Kategorie
atrakcje geopark park przyroda wycieczka

Park Mużakowski

Park Mużakowski to park krajobrazowy z 1. połowy XIX wieku, czołowy przykład europejskiej sztuki ogrodowej tego okresu, a zarazem jedyne w swoim rodzaju połączenie natury i sztuki ogrodniczej. 

lyk muzakowa
Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau (ur. 30 października 1785, zm. 4 lutego 1871) – niemiecki książę, ogrodnik, pisarz i podróżnik.

Po stronie polskiej park znajduje się na terenie miasta Łęknica, a po stronie niemieckiej na terenie miasta Bad Muskau. Założył go – na obszarze o powierzchni ponad 700 ha – książę Hermann von Pückler-Muskau, arystokrata niemiecki, uznany literat, teoretyk i praktyk ogrodnictwa krajobrazowego.   Książę był pomysłodawcą i autorem parku, przy którego realizacji pomagało mu liczne grono doradców: Karl Friedrich Schinkel – autor projektu przebudowy głównych budynków rezydencji i budowli parkowych, August Schirmer – malarz, John Adey Repton – architekt angielski oraz ogrodnik Jacob Rehder – kierownik prac parkowych. 

Niezależnie od artystycznego i społecznego tła oraz postępowych idei leżących u podstaw tworzenia parku, dzieło Pücklera jest przykładem twórczego wykorzystania potencjalnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych genius loci – ducha miejsca.  Park imponuje mistrzowskim wykorzystaniem naturalnych walorów terenu. Położony jest w malowniczej dolinie Nysy Łużyckiej, na odcinku przełomu rzeki przez formacje geologiczne moreny czołowej, zwanej Łukiem Mużakowa. Dolina rozszerza się w tym miejscu do 1,5 km, a wznoszące się po obu stronach rzeki tarasy dochodzą do 60 m wysokości względnej. Pückler stworzył genialną i doskonale przemyślaną kompozycję, galerię obrazów utworzoną z naturalnych elementów – ukształtowania terenu, starych dębów, naturalnych jeziorek i cieków wodnych, w którą umiejętnie wpisał elementy architektoniczne.

lyk muzakowa
Park Mużakowski leży nad Nysą Łużycką, po obu stronach granicy Polski i Niemiec.

Dla podkreślenia malowniczości miejsca przekopano sztuczną odnogę rzeki, nazwaną Nysą Hermanna. Na krawędziach tarasów po obu stronach doliny wzniesiono budowle i urządzono powiązane kompozycyjnie miejsca widokowe. Budowle parkowe wtapiają się w krajobraz, tworząc naturalne scenerie. Rozległa kompozycja rozciąga się po horyzont, otoczona przez pola i łąki, które tworzą tło dla tego dzieła. 

Nic więc dziwnego, że przedsięwzięcie przerosło twórcę, który w 1845 roku, po 30 latach mozolnych prac, zmuszony był z powodów finansowych sprzedać Muskau. Dzieło znalazło szczęśliwie swoich mecenasów i kontynuatorów – księcia Fryderyka Niderlandzkiego i rodzinę von Arnim. Po II wojnie światowej granica polsko-niemiecka podzieliła park na dwie części. Zachodnia (206 ha wraz z zamkiem) leży po stronie niemieckiej, na terenie miasta Bad Muskau. Część wschodnia (522 ha) – po stronie polskiej, w Łęknicy. Łączą je dwa mosty na Nysie Łużyckiej – Most Podwójny i Most Angielski. Obecnie stroną wschodnią Parku Mużakowskiego zarządza Narodowy Instytut Dziedzictwa, a stroną zachodnią Fundacja „Fürst-Pückler-Park-Bad Muskau” 

lyk muzakowa
Pamiątkowy obelisk na którym widnieje popiersie księcia założyciela Parku Mużakowskiego.

Park ten zajmuje wysoką pozycję w historii europejskiej sztuki ogrodowej nie tylko ze względu na wartości artystyczne kompozycji, ale i uznanie dla procesu rewaloryzacji.   Od końca lat 80. XX w. realizowany jest jako wspólny, polsko-niemiecki projekt konserwatorski .Jest to jedyny w Europie przykład ścisłej współpracy dwóch państw na rzecz ochrony i konserwacji krajobrazu kulturowego. Działania prowadzone w Parku Mużakowskim uzyskały aprobatę międzynarodową. Za osiągnięcia w zarządzaniu, instytucje zarządzające parkiem zostały uhonorowane  nagrodą im. Meliny Mercouri UNESCO w Grecji w 1999 roku i w 2002 roku nagrodą Europejskiej Fundacji Kultury. W 2004 roku Park Mużakowski został uznany za pomnik historii i wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Jest on, jedynym na kontynencie europejskim, transgranicznym parkiem krajobrazowym. 


Równolegle z pracami rewaloryzacyjnymi od wielu lat prowadzone są działania promocyjne i edukacyjne. Park jest gospodarzem międzynarodowych spotkań, konferencji oraz imprez i wydarzeń zarówno o znaczeniu lokalnym, jak i regionalnym. 
Do tradycji należy odbywające się corocznie w ostatnią sobotę maja  polsko-niemieckie Święto Parku, które w ostatnich latach stało się imprezą plenerową przygotowywaną z dużym rozmachem, integrującą społeczności po obu stronach granicy. Składają się na nią liczne atrakcje, pokazy, przedstawienia oraz koncert z udziałem gwiazd sceny operowej. W czasie Święta Parku mają miejsce finały programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, realizowanych przez Pracownię Terenową NID „Park Mużakowski” we współpracy z lokalnymi samorządami. Programy mają na celu wzmocnienie więzi z miejscem urodzenia, zamieszkania oraz dziedzictwem kulturowym regionu poprzez zdobywanie i pogłębianie wiedzy o jego historii, wartości krajobrazu i środowiska przyrodniczego. Kilkunastoletnią tradycję mają też Finały Powiatowej i Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży w Indywidualnych Biegach Przełajowych, tzw. Biegi Mużakowskie, w których corocznie biorą udział dzieci i młodzież z całego województwa lubuskiego.  Od 2015 roku park jest miejscem  kolejnej imprezy sportowej,  „Biegu 7 mostów”, podczas której kilkaset biegaczy z  Polski i z innych krajów pokonuje 10 kilometrową trasę  biegnącą  parkowymi alejami i mostami. Do tradycji weszła jesienna impreza „Jabłoniowy zawrót głowy”, odbywająca się w parku na terenie byłych szkółek , obok jabłoniowego sadu /największa w Polsce kolekcja jabłoni wysokopiennych.

Park Mużakowski można zwiedzać pieszo, rowerem, konno lub spływając kajakiem po Nysie Łużyckiej. Wędrując po malowniczo wijących się ścieżkach, napotykamy na swojej drodze punkty widokowe z kamiennymi ławkami, z których roztaczają się wspaniałe widoki. Park o każdej porze roku, a nawet porze dnia przybiera inną szatę i odkrywa przed nami swoje piękno. Jednak, wiele lat pracy trzeba jeszcze, aby odzyskał dawną świetność – zaniedbania w pielęgnacji i powojenne zniszczenia są wciąż widoczne. 
Obecnie Park Mużakowski odwiedza corocznie przeszło 300 tys. turystów z całego świata .                                                  

Więcej o Parku Mużakowskim :

www.park-muzakowski.pl

www.muskauer-park.de

Informacji o wydarzeniach i imprezach w Parku szukaj na profilach Parku Mużakowskiego w popularnych mediach społecznościowych Facebook Twitter

Kategorie
geopark geotop park

Witamy na Łuku Mużakowskim

Jesteśmy grupą Przewodników działającą przy Stowarzyszeniu Geopark Łuk Mużakowa. Posiadamy uprawnienia do oprowadzania wycieczek po terenie Parku Mużakowskiego i Łuku Mużakowa. Część z nas posiada uprawnienia Przewodnika Terenowego po województwie lubuskim nadane przez Marszałka Województwa Lubuskiego.

przewodnicy mużakowscy
Przewodnicy mużakowscy – połączyła nas pasja i miłość do małej ojczyzny.

Połączyła nas pasja do małej ojczyzny. Mieszkamy w niezwykle atrakcyjnym miejscu. Naszym największym skarbem, który zachwyca  wielobarwnością bajkowych niemal pejzaży, naturą w swojej najczystszej postaci z wplecioną w nią subtelną architekturą oraz unikatowością jest wpisany w 2004 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO Park Mużakowski. Urokliwość tego miejsca sprawia, że dla turystów jest on prawdziwą nie odkrytą jeszcze Mekką. Park oferuje wyjątkowe przeżycia na łonie natury: bezkresne łąki, majestatyczne drzewa, kręte drogi, malownicze jeziora i rzeki, jedyne w swoim rodzaju mosty i budowle. Jego twórca, Hermann von Pückler-Muskau, opisuje swoją pracę jako „malarstwo przyrody“, dla którego zamiast farb potrzebuje raczej lasów, gór, łąk i rzek. Poprowadzimy Was  po tym swoistym dziele sztuki, do najpiękniejszych obrazów, które wszystkie razem opowiedzą wam historie o sztuce ogrodnictwa, historii Mużakowa i miłosnych podbojach księcia.

W Łęknicy ma również siedzibę Stowarzyszenie Geopark Łuk Mużakowa. Ze względu na wartości geologiczne obszar polskiej części moreny czołowej zwanej „Łuki Mużakowa” otrzymał w październiku 2009 r. z rąk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju, dr Henryka Jacka Jezierskiego, certyfikat pierwszego w Polsce Krajowego Geoparku.
Tutaj poprowadzimy was przez unikalną na skalę Europy Środkowej strukturę geologiczną. Zobaczycie jedyne w swoim rodzaju pojezierze antropogeniczne, którego wody zadziwią was rozmaitością kolorów. Sprawimy, że poczujecie się tu jak prawdziwi odkrywcy podziwiający niemal księżycowy krajobraz powstały w miejscu dawnych kopalni odkrywkowych.

Chcemy Wam pokazać miejsca znane i nieznane, często łączące się z intrygującymi osobowościami i historiami. Chcemy naszą pasje przenieść na wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z  unikatowymi walorami naszej miejscowości i okolic. Zapewniamy, że będziecie chcieli wrócić tu ponownie.
Serdecznie zapraszamy!

Kategorie
geotop

Geopark – Muskauer Faltenbogen

Aby kontynuować przeglądanie tej witryny zaakceptuj nasze ciasteczka. więcej informacji

Wyrażenie zgody na nasze "ciasteczka" pozwoli Ci na przeglądanie witryny bez dalszych przeszkód. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Powrót