Tam gdzie lodowiec zostawił ślad cz.3

Tam gdzie lodowiec zostawił ślad…

W ramach zadania”Tam gdzie lodowiec zostawil ślad” 09 lipca2021 roku w Miejskim Osrodku Kultury w Łęknicy odbyła się prelekcja „Tajemnice Parku Mużakowskiego”,jako kolejne już trzecie działanie „Poznajemy Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa”.

Spotkanie poprowadził przewodnik mużakowski Andrzej Marszałek. Na poczatku zebrani obejrzeli prelekcję „Tam gdzie lodowiec zostawił ślad” łączacą tematycznie treści dotyczące Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mu,zakowa z informacjami o Parku Mużakowskim. Przedstawiono historię działania i wpółpracy polskiego i niemieckiego stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa. Zapoznano zebranych z powstaniem Centrum Edukacji i Kultury Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa i powstającym po niemieckiej stronie obiektem zwanym centrum MINI – kOPERNIK.

W następnej części spotkania pani Małgorzata Baran przekazała galowy mundur górniczy swojego taty do powstającego w Łęknicy centrum a Roman Sobera przedstawił historię pozyskania kroniki i sztandaru Kopalni Węgla Brunatnego „Babina”

W dalszej części spotkania teatrzyk „Retro” działający w ramach Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Łęknicy w osobach pań K. Sochackiej i M. Mazurkiewicz przedstawił spektakl „Bajkowy spacer po Parku Mużakowskim”.

W końcowej części prelekcji A. MarszaŁek przedstawił tajemnice i ciekawostki Parku Mużakowskiego. Ostatnim punktem prelekcji była projekcja filmów „Park Mużakowski” oraz filmu o zimowym festiwalu świateł w Parku Mużakowskim.

Na zakończenie spotkania poinformowano zebranych o nastepnym przedsięwzięciu w ramach działania „Tam gdzie lodowiec zostawił ślad” jakim będzie piesza wycieczka z przewodnikiem po polskiej i niemieckiej części Parku Mużakowskiego która odbędzie sie 28 lipca 2021 roku. Zbiórka o godz. 16.00 przy Punkcie Informacji Turystycznej przy wejściu do parku.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoleczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie realizowane jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Dzialania-Grupa Łużycka”.

Aby kontynuować przeglądanie tej witryny zaakceptuj nasze ciasteczka. więcej informacji

Wyrażenie zgody na nasze "ciasteczka" pozwoli Ci na przeglądanie witryny bez dalszych przeszkód. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Powrót