RAJD ROWEROWY „PO ŁUKU MUŻAKOWA” 28-29.09.2019

28.09 (sobota) – Dzień Łęknicki 

 • Godz. 8.30 START z pod PTTK w Żarach (dla trasy zaczynającej się w Żarach).
 • 9.00 START z pod Biedronki w Jasieniu, trasą do Łęknicy.
 • 9.00 START z pod OKSiR w Łęknicy 9ul. Wojska Polskiego 2) – Rajd rowerowy, trasami
  rowerowymi biegnącymi po „Łuku Mużakowa” po polskiej i niemieckiej stronie,
  z metą i zakończeniem w Łęknicy (Pawilon IT w Parku Mużakowskim;
 • 13.00 – 15.00 – poczęstunek, konkursy i nagrody, zakończenie rajdu;
 • 15.00 – 17.00 – możliwe uczestnictwo w obchodach święta „Jabłoniowy Zawrót Głowy”
  na terenie Szkółki w Parku Mużakowskim.

29.09 (niedziela) – Dzień Brodzki

 • Godz. 8.00 START z pod PTTK w Żarach – wycieczka rowerowa do Brodów;
 • 11.30 – Zbiórka przy bramie pałacu hr. Henryka Brϋhla w Brodach;
  Trasa rowerowa przez Gminę Brody (Brożek – d. fabryka DSC Wald – „Kandelabry”);
 • 13.30 – Poczęstunek przy pałacu w Brodach i zakończenie rajdu.

Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wpłata na rzecz organizatora kwoty:
20 zł – członkowie PTTK i młodzież, 25 zł pozostali – do dnia 24.09.2019 r.
co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

Uwaga: istnieje możliwość transportu roweru do Żar za każdorazową,
dodatkową opłatą +15 zł. Zgłoszenie przy zapisie.

Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje Biuro Oddz. PTTK w Żarach, pl. Wyszyńskiego 11. we wtorki i czwartki w godz. 12.00 -14.00; tel. 606-831-632, Skarbnik Koła lub Kierownik Trasy
Szczegóły dot. regulaminu rajdu, programu, świadczeń i obowiązków uczestników znajdują się na stronie internetowej oddziału: www.zary.pttk.pl

IMPREZA JEST WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
przy współpracy Burmistrza Miasta Łęknica i Wójta Gminy Brody.

Zapraszamy serdecznie – Organizatorzy.

R E G U L A M I N

 1. Organizatorzy:
 • Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach
 • Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK Oddziału Żarskiego
 • Koło PTTK „Mużak” w Łęknicy
 1. Współorganizatorzy
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
 • Burmistrz Miasta Łęknica – Piotr Kuliniak
 • Wójt Gminy Brody – Ryszard Kowalczuk
 1. Komitet organizacyjny
  Komandor – Elżbieta Łobacz-Bącal
  Wicekomandor – Mirosław Kuczma
  Sekretariat – Ryszard Bącal
  Gospodarz Dnia Łęknickiego – Prezes Koła PTTK „Mużak” Mirosław Lewicki
  Gospodarz Dnia Brodzkiego –- Wójt Gminy Brody- Ryszard Kowalczuk
 2. Cele rajdu:
 • obchody Światowego Dnia Turystyki
 • promocja walorów krajoznawczych i turystycznych „Łuku Mużakowa”
 • promocja zdrowego stylu życia
 • integracja transgranicznej braci turystycznej
 • popularyzowanie turystyki rowerowej
 1. Termin i miejsce rajdu:
 • 28.09.2019 r. /sobota/ wycieczka rowerowa do Łęknicy i na trasy rajdu po Łuku Mużakowa
 • 30.09.2019 r. /niedziela/ wycieczka rowerowa do Brodów i po okolicy
 1. Program i trasy rajdu:
  Dzień Łęknicki – 28.09.2019 r. /sobota/
  8.30 do 13.00 – przejazd trasami Nr 2 i 3, i przyjazd do Łęknicy
  (Pawilon IT przy wejściu do Parku Mużakowskiego)
  9.00 – 13.30 – przejazd trasą łęknicką Nr 1 po „Łuku Mużakowa”
  13.0 – 15.00 –-poczęstunek, konkursy i nagrody, zakończenie rajdu;
  (Pawilon IT przy wejściu do Parku Mużakowskiego)
  16.10 – zakończenie imprezy, wyjazd z Łęknicy.

Trasy rajdu – Łęknica:

Trasa nr 1. /ok. 35 km/
Łęknica – Ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina” – Nowe Czaple –
-Suchy Zbiornik – Park Mużakowski – Most Kolejowy – Park Zdrojowy– Park Górski – Grób Machbuby – ławka na Końcu Świata – Park Mużakowski – Pawilon IT w Parku.
10.00 – START z pod OKSiR w Łęknicy (ul. Wojska Polskiego 2)
Kierownik trasy Mirosław Lewicki.

Trasa nr 2. /ok. 40 km/
Jasień – Glinka –Nowa Rola – Gręzawa – Trzebiel – Kamienica – Siedlec – Zeeltz – Łęknica.
9.00 START z pod marketu „Biedronka” w Jasieniu.
Kierownik trasy: Krzysztof Rojek.

Trasa nr 3. /ok.40 km/
Żary – Trzebiel – Łęknica /od Trzebiela trasa prowadzić będzie po ścieżce rowerowej/.
8.30 -Zbiorka przy siedzibie Oddziału PTTK w Żarach, pl. Wyszyńskiego 11
Kierownik trasy: Włodzimierz Dworski, Mirosław Kuczma.

Trasa nr 6. /ok. 4 km/ piesza „Po Parku Mużakowskim”
9.30 – Zbiórka przy Pawilonie IT przy wejściu do Parku Mużakowskiego
– prowadzi Ryszard Bącal

Uwaga: istnieje możliwość transportu roweru do Żar, /za dodatkową opłatą +15 zł/
Zgłoszenia obowiązkowe przy zapisie przed rajdem. Wyjazd z Łęknicy ok. godz. 15.30
Dzień Brodzki – 29.09.2019 r. /niedziela/
8.00 – Zbiórka przy siedzibie Oddziału PTTK w Żarach -na trasę z Żar
8.00-11.30 przejazd do Brodów, trasą Żary – Jasień – Lubsko – Brody
11.30 zbiórka przy bramie pałacu hr. Henryka Brüla w Brodach
Kierownik trasy –Mirosław Kuczma, Włodzimierz Dworski

Trasa rajdu rowerowego– po gminie Brody /ok. 30 km/
(Brody- Brożek dawna Fabryka prochu DSC Wald – pomnik przyrody „Kandelabr”- Brody),
11.30 START przy bramie pałacu hr. Henryka Brüla w Brodach
-prowadzi Wójt Gminy Brody –Ryszard Kowalczuk
14.00 Pałac w Brodach. Poczęstunek. Zakończenie rajdu.
Ok. 15.00 – Powrót do Żar we własnym zakresie.

Trasa piesza po gminie Brody /ok. 5 km /
Brody – Ścieżka Edukacyjna „Od Sasa do Lasa” – Ośrodek Edukacji Leśnej w Jeziorach Wysokich – Brody.
11.30 START przy bramie pałacu hr. Henryka Brüla w Brodach
-prowadzi Paweł Mrowinski
14.00 Pałac w Brodach. Poczęstunek. Zakończenie rajdu.

Uwaga: istnieje możliwość transportu roweru do Żar, /za dodatkową opłatą +15 zł/
Zgłoszenia obowiązkowe przy zapisie przed rajdem. Wyjazd z Brodów ok. godz. 15.30

 1. Zgłoszenia i wpisowe.
  Warunki uczestnictwa w rajdzie:
  Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wpłata na rzecz organizatora kwoty:
  20 zł – członkowie PTTK i młodzież, 25 zł pozostali – do dnia 24.09.2019 r.
  Zapisanie się na listę uczestników rajdu jest również potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i zobowiązania się do jego przestrzegania.
  Uczestnicy zgłaszają swój udział w rajdzie /wpis na listę i wpłata wpisowego/ w siedzibie Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego, Pl. Kard. Wyszyńskiego 11. we wtorki i czwartki w godz. 12 -14. (tel. 606 831 632) lub u skarbnika koła PTTK.
  Dopuszcza się możliwość zapisu i wpłaty wpisowego na trasę bezpośrednio- w dniu rajdu
  u kierowników tras.

Wpłaty można również dokonywać przelewem bankowym na konto:
Zarząd Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego, 68-200 Żary, pl. Wyszyńskiego 11
BNP PARIBAS o/Żary Nr 67 2030 0045 1110 0000 0267 2510
W tytule przelewu: „Lubusko-Saksoński Rajd Rowerowy -2019”

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie osoby niepełnoletniej jest jej udział w rajdzie pod opieką osoby pełnoletniej. Opłata za transport /uczestnika rajdu z rowerem po uprzednim zgłoszeniu /przy zapisie na rajd/.

 1. Organizatorzy zapewniają:
 • obsługę tras przez kierowników tras i fachowe przewodnictwo
 • ubezpieczenie NWW uczestników rajdu zrzeszonych w PTTK.
  (pozostali uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie)
 • ciepły posiłek, kawę, herbatę, napoje
 • okolicznościową plakietkę rajdową- udział w konkursach /z nagrodami/
 • potwierdzenia do Kolarskiej Odznaki Turystycznej i innych odznak PTTK
 • pamiątkową „Torbę Uczestnika Rajdu” i gadżety, tematycznie związane z rajdem.
 1. Obowiązki uczestnika rajdu:
 • zapisanie się na listę uczestników rajdu, wpłata wpisowego i wyrażenie zgody
  na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku dla potrzeb
  organizacji i przeprowadzenia imprezy
 • zapoznanie się z regulaminem rajdu i jego przestrzeganie
 • podporządkowanie się poleceniom organizatora rajdu, kierownikom tras w czasie przejazdu
  i przewodnikom
 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, o ochronie środowiska, przeciw-pożarowych
  i zasad przebywania w lasach
 • posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • posiadanie sprawnego i prawidłowo wyposażonego roweru
 • zalecane jest posiadanie kasków rowerowych
 1. Postanowienia końcowe
 • rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne a jego program może ulec zmianie
  z przyczyn niezależnych od organizatora
 • członkowie PTTK posiadają ubezpieczenie NNW w ramach opłaconych składek
  członkowskich, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie
 • organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników sobie
  wzajemnie oraz osobom trzecim
 • uczestnik pokrywa wszystkie szkody spowodowane przez niego
 • dokonanie wpłaty wpisowego jest potwierdzeniem, że osoba, która będzie uczestniczyła
  w rajdzie zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora rajdu

IMPREZA JEST WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

przy współpracy

Burmistrza Miasta Łęknica i Wójta Gminy Brody

Zapraszamy serdecznie – Organizatorzy

Aby kontynuować przeglądanie tej witryny zaakceptuj nasze ciasteczka. więcej informacji

Wyrażenie zgody na nasze "ciasteczka" pozwoli Ci na przeglądanie witryny bez dalszych przeszkód. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Powrót